Toto všetko pre Vás zabezpečíme pre Váš pocit  domova a útočiska pred každodnným stresom

 

1.  Prípravná fáza (analýza vstupných údajov a požiadaviek, analýza podkladov, syntéza priestorových daností,  návrh ponukovej ceny, návrh zmluvy )

2. Výtvarno-architektonický návrh (doplnenie podkladov, podrobné domeranie priestorov, vypracovanie konceptu riešenia interiéru, rozmiestnenie nábytku, svietidiel, zásuvkoý a svetelný plán, grafické vyjadrenie materielov, 3D vizualizácie)

3.  Projekt interiéru (obstaranie podkladov od výrobcov a zapracovanie do projektu,  označenie typových  a atypických prvkov vrátane svietidiel, farebná riešenie, upresnenie rozmerov atypových prvkov a konštrukcií, konštrukčné a materiálové riešenie  atypických prvkov a úprav plôch, zapracovanie požiadaviek profesií)

4. Realizačná časť (vypracovanie súhrnej špecifikácie prvkov podľa druhov a typov)

5.  Autorský dozor pri realizácii (v potrebnom rozsahu, po dohode možnosť stavebného dozoru s kontrolnými obhliadkami stavby)

6. Zapezpečenie dodávateľov (na realizáciu stavebných úprav, výrobu nábytku, výrobu sedacieho       nábytku, autorských riešení prvkov interiéru a ine...)

 

 

 

 

Toto všetko pre Vás zabezpečíme pre Váš nový domov

 

1.    Predprojektová príprava (zameranie, geologický prieskum, geodetické služby, inžiniering)

2.    Projektová príprava (analýza zákazky, vstupných údajov, požiadaviek klienta a všetkých zainteresovaných strán)

3.  Architektonická štúdia ( výkresy v mierke   1:200  so základnými kótami, vizualizácia)

4.   Projekt  pre územné rozhodnutie  ( obstaranie rozhodnutia o umiestnení stavby)

5.    Projekt na stavebné povolenie (výkresy v mierke 1:100, 1.50, koordinácia s profesistami - zdravotechnika, projekt vykurovania, požiarna bezpečnosť, elektroprojekt, projekt plynoinštalácie, statické posúdenie)

6. Realizačný projekt (podrobné výkresy s vyriešením stavebných detailov a jednotlivých stavebných sysémov, vrátane revíznych správ)

7.    Spracovanie podkladov pre dodávateľov

8. Spolupráca pri výbere dodávateľov a výber najvhodnejšej cenovej ponuky

9.    Autorský dozor počas realizácie

10.  Zabezpečenie dodávateľov na realizáciu stavby, v prípade dohody možnosť stavebného dozoru

 

 

Toto všetko pre Vás zabezpečíme pre Vašu pohodu a relax vo Vašom kúsku prírody.

 

1. Projektová príprava  (sprievodná správa a všeobecné územné, morfologické, klimatické charakteristiky územia, časový harmonogram prác, rozsah terénnych úprav,  Výsadbový plán M 1:100, pozičný nákres navrhovaných drevín, rastlín a iných architektonických doplnkov,  Zoznam navrhovaných drevín a rastlín - výška, forma dreviny, Cenová kalkulácia, výmery plôch a použitých materiálov.)

2. Realizačná fáza, (chemické ošetrenie plochy, terénna úprava pozemku, položenie rozvodov automatického závlahového systému, výsadba okrasných drevín a rastlín, osadenie architektonických doplnkov, pokladanie trávneho koberca, mulčovanie a dekorácia výsadbových plôch, ošetrenie trávnej plochy selektívnym herbicídom a prihnojenie novozaloženej TP. Ako menej nákladový variant pre zakladanie väčších plôch možnosť priameho osevu. 

3. Doplnkové služby

Predaj a dovoz okrasných drevín na objednávku (široký sortiment drevín, rastlín a tráv z domácej produkcie, dovezieme priamo k Vám na základe Vašej požiadavky.)

Predaj a dovoz dekoratívneho kameňa (V našej ponuke sa nachádza široký sortiment  domácej tak aj zahraničnej produkcie.

 

 

KONTAKT

Ateliér Bratislava
Ing. arch. Daniel Kubiš
+421 904 574 438

Ateliér Brezno
Ing. arch. Pavol Kupec
+421 903 761 892

Napíšte nám

Ak vás zaujali naše projekty kliknite sem